1.

مدل حرفه‌ای‌گرایی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت)

صفحه 12-26
احمد اسدی؛ نبی‌الله محمدی؛ هما درودی؛ ارشد فرهمندیان

2.

ساخت و اعتباریابی ابزار برای اندازه‌گیری پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران

صفحه 27-40
ابراهیم نیک‌پی مطلق؛ حسین سپاسی؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش

3.

ارائه چارچوب سه شاخگی سرزندگی سازمانی

صفحه 41-54
محمدباقر فقیه؛ محمدعلی سرلک

4.

تحلیل محتوای پژوهش‌های مجله مدیریت سازمان‌های دولتی

صفحه 55-66
محسن ترابی؛ محمدرضا فتحی

5.

شناسایی عوامل مؤثر در ماندگاری داوطلبان بین نسلی در مؤسسات خیریه (مطالعه موردی: مؤسسات خیریه در شهر شیراز)

صفحه 67-82
بهاره نوروزی؛ حسن بودلایی

6.

‌‌‌‌‌‌طراحی الگوی مفهومی مدیریت بر شایعات سازمانی در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

صفحه 83-102
اکبر ویسمرادی؛ حسن درویش؛ رضا رسولی؛ مجید ضماهنی

7.

طراحی و تبیین مدل بالندگی سرمایه‌های انسانی به‌منظور دست‌یابی به اقتصاد دانش محور

صفحه 103-118
سید جواد حسینی کوهساری؛ محمدرضا مشایخ؛ جمشید سالار؛ سید محمد باقری

8.

پیشایندها و پیامدهای پرسه‌زنی اینترنتی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان هرمزگان)

صفحه 119-133
وحید مکی‌زاده؛ فاطمه شراعی

9.

شناسایی متغیرهای کلیدی مدیریت اسلامی و موانع آن

صفحه 135-146
علیرضا جعفرزاده کوچکی

10.

مفهوم‌پردازی و طراحی مدل شهاب‌سنگ‌های سازمانی: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 147-164
علی قربانی؛ محمدامین ترابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب