1.

چالش‌گروه قراردادی در موازنۀ عقود در حقوق ایران

صفحه 1-10
مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی

2.

تحلیلی بر مفهوم قلمرو عمومی آفرینش‌های فکری

صفحه 11-24
محمدحسن صادقی مقدم؛ رضا عرب‌زاده

3.

بررسی چگونگی رفع مشکلات مربوط به اعمال تعارض قوانین در تجارت خارجی از طریق اعمال لکس مرکاتوریا

صفحه 25-40
محمد کریمی؛ مجیدرضا عرب احمدی

4.

تعلیل تطور حکم میراث زوجه در حقوق مدنی ایران

صفحه 41-56
محمدرضا نبی زاده اربابی

5.

تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه 57-72
امید محمدی؛ علیرضا مظلوم رهنی

6.

اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه‌های دائمی احکام توسعه کشور

صفحه 73-82
علی مراد خسروی؛ پوریا رضی؛ علی رستمی فر

7.

امکان‌سنجی همپوشانی ‌حقوق مؤلف و طرح‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران

صفحه 83-98
محمدجواد محمدکریمی

8.

تحولات قوانین فرزند خواندگی، پل‌گذاری و سهم‌الارث در حقوق مدنی زرتشتی

صفحه 99-108
عذرا خاتمی؛ حسین حیدری

9.

ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی

صفحه 109-122
سید محمد آیتی نجف آبادی؛ محمود باقری

10.

بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا

صفحه 123-134
اکبر محمودی؛ سیامک قیاسی

11.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی

صفحه 135-158
محمود کاظمی؛ علی احمدی بیاضی

12.

تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی‌ال‌سی)

صفحه 159-178
سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب