1.

طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تیم ملی : تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده

صفحه 11-26
حسن ادریسی؛ احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

2.

مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی

صفحه 27-35
مریم بابایی

3.

رابطۀ بین حسادت سازمانی و درگیری مثبت درکار معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی رفتارهای منافقانه

صفحه 37-52
سید محمد کاشف؛ رضا عبدالهی

4.

نقش مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر تعدیل بدبینی سازمانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی معلمان تربیت‌بدنی تهران

صفحه 53-69
شهرام نظری؛ فاطمه عصمت شعار؛ مهدی محمودی یکتا

5.

تأثیر سکوت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی: با نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی

صفحه 71-82
مینا جعفری؛ سید رضا حسینی نیا

6.

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

صفحه 83-91
لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی

7.

طراحی مدل توانمندسازی کارکنان براساس مولفه های مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

صفحه 93-106
اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

8.

اثر ادراک منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی معلّمان تربیت‌بدنی

صفحه 93-106
زهره حسنی؛ بهشت احمدی؛ فریبرز ظریفی

9.

تعیین عوامل انگیزاننده‌های شرکت‌کنندگان در رویدادهای ورزشی شنا توابع تهران

صفحه 107-118
نجف آقایی؛ مرضیه اله کرم زاده

10.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار سیاسی مدیران فدراسیون‌های ورزشی

صفحه 119-130
اکبر فریدفتحی؛ راضیه ولی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب