1.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

صفحه 11-24
حمید برارزاده؛ سید محمد حسین رضوی؛ نصراله سجادی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی

2.

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

صفحه 25-40
لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز

3.

ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 41-54
محمد سیاوشی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ حسین عامریان

4.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب، انگیزه و عملکرد

صفحه 55-65
منصوره نیکوگفتار؛ علیرضا سنگانی؛ پریا جنگی

5.

ارایه الگوی عوامل موثر بر سایش اجتماعی در منابع انسانی در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

صفحه 67-83
صدری سیاوش پور؛ احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

6.

اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم‌کاری و سایش اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران)

صفحه 85-99
بهنام بیاتی؛ مجید سلیمانی؛ سیروس احمدی

7.

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

صفحه 101-116
سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

8.

تأثیر استرس شغلی و ناامنی شغلی بر قصد ترک شغل ناجیان غریق به‌واسطۀ رضایت شغلی

صفحه 117-129
زینب مندعلی زاده؛ صدف جواهری

9.

ارتباط بین سیرت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخلاقی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

صفحه 131-144
فائزه آقائی میبدی؛ مژگان صالحی پور

10.

تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

صفحه 145-163
حبیب هنری؛ احمد محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب