1.

طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی

صفحه 11-20
نادیا حمزه لو؛ سید محمد کاشف؛ سارا کشکر

2.

بررسی رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و رفتار مدنی سازمانی با هویت سازمانی در مربیان ورزش شهرستان گرمسار

صفحه 21-30
حمید شفیع زاده؛ سعید گیلوری

3.

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

صفحه 31-44
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

4.

طراحی الگوی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 45-56
علی قربانی؛ یوسف محمدکریمی؛ فواد کوهزادی

5.

اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

صفحه 57-67
رسول نظری؛ محمود انوری؛ زینب ابودردا

6.

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

صفحه 69-76
جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

7.

تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 77-89
سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

8.

تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران

صفحه 91-100
سیدمحمدحسین رضوی؛ محمد علی قره؛ سید عماد حسینی؛ رضا طلایی

9.

تحلیل رگرسیونی سلامت سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان تهران

صفحه 101-109
علی جلیلی شیشوان؛ الهام طباطبایی عدنان؛ فرحناز جلیلی شیشیوان

10.

تاثیر فرهنگ سازمانی (انسان گرا، موفقیت گرا) بر آزادی بیان کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی معنویت

صفحه 111-118
محمد رحیمی؛ معصومه حمزه؛ ستاره اسکندری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب