1.

تحلیل محتوای نیمکت‌نوشته‌ها و دیوارنوشته‌های مدارس متوسطه و دانشگاه‌های شهر اردبیل از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی

صفحه 11-24
ملاحت شعبانی مینااباد؛ شبنم علی محمدی

2.

بررسی ابعاد معنایی کاربردهای «گوشت» در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات زبان فارسی

صفحه 25-35
علی عبداللهی نژاد؛ علی ایزانلو؛ اعظم استاجی

3.

تحلیل زبان‌شناختی داستان‌های اساطیری شاهنامه در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف‌

صفحه 37-55
شهرزاد بهمنی؛ ایوب مرادی؛ علی اصغر شهریاری

4.

روایت و شکل‌گیری آن در توئیتر فارسی: تحلیل شیوه‌های داستان‌گویی کاربران ایرانی در توئیتر در جریان زلزلۀ کرمانشاه

صفحه 57-74
حسین کرمانی

5.

تأثیر بافت‌های مذهبی و غیرمذهبی بر عناصر نوایی جمله

صفحه 75-85
مهناز طالبی دستنایی؛ ماندانا نوربخش؛ حمیده پشتوان

6.

بررسی مقایسه‌ای الگوی رمزگردانی در گفتار روزمرۀ دانش‌آموزان دختر مقاطع دبستان و متوسطۀ شهرستان ارومیه

صفحه 87-96
جاوید فریدونی؛ نفیسه تدین چهارطاق

7.

فرایندهای واژه‌آفرینی در زبان زندان و ارتباط آن با متغیر جنسیت

صفحه 97-108
آمنه مسن آبادی؛ بهزاد رهبر؛ محمد رضا اروجی

8.

شناسنامه علمی شمارهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب